Poniżej prezentujemy publikacje, które pochodzą z prywatnych zbiorów Mistrza. Archiwum zawiera blisko 100 woluminów w języku polskich oraz 265 tytułów zagranicznych z ponad 30 krajów. Wśród nich znaleźć można oryginalne wydania prozy, dramatów, korespondencji czy antologii rysunków Sławomira Mrożka, a także pozycje obcojęzyczne. Biblioteka Mistrza odzwierciedla zarówno imponujący dorobek translacyjny Jego dzieł, jak i światową recepcję tej twórczości. Pośród wielu zgromadzonych książek, w zasobach Fundacji, znalazły się utwory Mrożka (oraz ich omówienia krytyczno-literackie) wydane w takich krajach, jak: Anglia, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Serbia, Kosowo, Chorwacja, Gruzja, Rosja, Czechy, Słowacja, Białoruś, Litwa, Estonia, Finlandia, Norwegia, Dania, Szwecja, Holandia, Islandia, Turcja, Izrael, Wietnam, Japonia, Korea i Meksyk.

Cyklicznie będziemy publikować kolejne wybrane okładki skatalogowanych książek. Naszym celem jest zebranie i zaprezentowanie na tej stronie wszystkich pozycji (zawierających teksty Mistrza), jakie kiedykolwiek zostały wydane. Chcemy stworzyć największe i najbardziej kompletne archiwum, licząc również na Państwa pomoc w uzupełnianiu naszych zbiorów! 

Szczegółowy spis wszystkich pozycji z biblioteki Sławomira Mrożka opublikujemy niebawem...