Zapraszamy do współpracy instytucje, firmy i osoby fizyczne zainteresowane promowaniem polskiej literatury, w szczególności dorobku literackiego Sławomira Mrożka.


Zapraszamy:
partnerów merytorycznych – zainteresowanych współtworzeniem i współrealizacją projektów spójnych z filozofią oraz misją Fundacji,
partnerów finansowych – zainteresowanych zaangażowaniem finansowym w promocję idei propagowanych przez Fundację.